Kurz tvůrčího psaní ZDARMA 16.6. 2017 od 17 hodin

 

ZDARMA v Národní knihovně:
https://www.facebook.com/events/411429972563759/

Kurz nabídne přehled základních metod tvůrčího psaní využitelných nejenom v oblasti osobních kreativních cílů (autorské, literární psaní), ale též v oblasti hlubší motivace a sebereflexe (motivační psaní), s nadsázkou charakterizované jako myšlení (vnímání, prožívání) na papíře. Psychických obsahů a motivačních struktur jedince se tímto způsobem dotýkáme jen nepřímo a odstupem, což zaručuje bezpečné pracovní (kreativní) prostředí. Kurz bude trvat přibližně 2,5 hodiny (v závislosti mimo jiné na počtu účastníků).

 

Mgr. Jiří Studený, Ph.D., básník a esejista, na Katedře literární kultury a slavistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice se zaměřuje na výuku tvůrčího psaní, literární teorie a rétoriky. Ve své výuce se snaží využívat metodických postupů různých motivačních a transformačních systémů, současných i historických (dramatická výchova, buddhistická a taoistická jóga, kreativní konstelace, artefiletika a koučování aj.). Je spoluautorem a editorem dvou kolektivních monografií (Pop & brak. Populární literatura v kontextu proměn literární kultury, 2014, společně s Antonínem K. K. Kudláčem; Sedm statečných a spol. Próza psaná ženami v kontextu současné české literární kultury, 2015, spolu s Ivo Říhou). Knižně vydal šest básnických sbírek, nejprve pod vlastním jménem (Soulbuilding, 1996; Lotosové zajetí 2004; Zase básně, 2008), později pod pseudonymem Krejzyber, respektive Dr. Krejzyber(d) (Myslet jako auto, 2011; S lotosem za pasem, 2013; Varných konvic sten, 2015). Jeho poezie byla zařazena do sborníků Antologie české poezie II. díl (1986 – 2006) a Nejlepší české básně 2009. Autorova nejnovější kniha Povytažený dráp. Eseje o tvůrčím psaní (2016) navazuje na publikaci Dramata jazyka. Teorie literatury a praxe tvůrčího psaní (2010).