Literární časopis Host mění svou podobu

 

Změna jako duševní hygiena

Největším nepřítelem umění je stereotyp. Kvůli stereotypům přestáváme vidět, myslet i milovat, a jejich rozrušování je proto jedním z nejdůležitějších úkolů tvorby.

Změna, kterou prošel časopis Host, je nabouráním rodícího se stereotypu. Uvědomovali jsme si stále více, že po pěti letech v téže grafické úpravě provází čtení i redakční práci jistá mechaničnost. Ta může čtenářům bránit, aby obsah časopisu považovali za aktuální, a redaktorům přistupovat k jeho vytváření jinak než jako k vyplňování rubrik.

Změna grafické úpravy je tedy rovněž záležitost hygienická. A důležitá i proto, že sama náplň časopisu, témata, o nichž jsme psali, úvahy i názory, neustrnuly, ale v průběhu minulých let se neustále měnily a vyvíjely jako sama literatura.

Změna je však také gestem obracejícím se k budoucnost i. A v tomto ohledu chceme časopis naplňovat texty dynamičtějšími, aktuálnějšími i koncentrovanějšími. Slovo, k němuž chceme postupně směřovat, je propojení. Propojení literatury s jinými druhy umění i sférami života, literatury a žurnalistiky, umělecké tvorby a její kritické reflexe a snad i literatury jako výpovědi o světě a životě jako způsobu pobytu na něm.

A jakkoli možná listování prvním číslem uvede čtenáře trochu do chaosu, doufáme, že jde o onen produktivní chaos, z nějž vzniká něco nového.

Miroslav Balaštík, šéfredaktor revue Host