Luboš Vlach: ALLIUM ARCANUM

 

BUĎ VŮNĚ TVÁ...

 

Jsou vůně, které vyzdvihujeme, klesajíc navždy. (Holan)

 

Vůli blátivé masy lze nakrájet na kostečky a usmažit na česneku.” (Strawson)

 

tady něco smrdí...

patrně z úst toho

kdo něco takového tvrdí

zde totiž nachází se potíž

tady smrdí smrtí všichni...

 

vyčichni!

vyčichni!!

vyčichni!!!

musíme tam všichni

 

když na tě se svalí

ob/lak omamného odéru

počínáš novou éru

ná/doba na/plněna

až po okraj

místem té vůně je sám ráj

adonai

 

neříkej nikdy

že česnek z úst mi smrdí

to jen vůně se/tu

sama sebou chlubí

a než řekneš švec

ani nehlesneš

buď vůně tvá...

 

pokud řekneš vůni nesmrď

přichází k tobě smrt

a ona bude jako ty

udělá z tebe mrť

život ukáže ti paty

kdo nebaští česnek zřejmě  zasekl

žije ve tmě

či místo hlavy po/kusu/je od záchoda dekl

čich mu oslepl a uši ohluchly

co zítra bude jen bůh ví

sanctum spiritus filius

 

česnek není žádný zlatý tele

naviguje do postele

vůle absolutní on je vykonavatelem

duchem voňavého závalu je...

vanutím ticha

česnek za mne dýchá

česnek kvitesencí je živlů čtvera

matrix modálního triku balsamum

quintum elementum

voní od rána do večera

vyzařuje i do noci

kdykoli se dotkne

počíná nová éra pomoci

když ho po/prosíš

o cokoli

dá ti sebe

česnek darem je nebes

s každým on pohne

narovná tě neohne

pohostí tě svým šarmem

allium amen

 

sancta allium

ora pro nobis peccatoribus

et in hora mortis nostrae nunc

amen

 

 

 

ALLIUM IN

(text Lu. feat Spooky a Ema)

 

ČESNEK!!!

NAPROSTÁ JE ŠPICE!

DUCH SVATÝ

V PODOBĚ BÍLÉ HOLUBICE

VZNÁŠÍ SE V POVĚTŘÍ

ČESNEK VETŘI A VĚTŘI!

JE KRÁSNÝ A NEMÁ CHYBY

ČESNEK SE MI LÍBÍ

NEMÁ TRÉMU Z EXTRÉMU

JE NAVIGACÍ V NESCHŮDNÉM TERÉNU

 

AŤ MÍROVOU HOLUBICÍ

JE ČESNEK ČPÍCÍ

OTEVÍRAJÍ SE OKVĚTNÍ PLÁTKY

NENÍ CESTA ZPÁTKY

NEMÁ TRÉMU Z EXTRÉMU

VNĚ TĚ VYPLIVNE

OSTATNÍ VYPLYNE

NEŽ STAČÍŠ ŘÍCI NE

NE ŽE NEMÁ PŘÍCHUŤ GROTESKY

MIZÍ NÁLADY TESKNÝ

 

STVRZUJÍ I TOXIKOLOGICKÉ TESTY

ŽE JE HEZKÝ AŽ NEHEZKY

BEZ ILUZE

JE TO NADOSOBNÍ VIZE

ZEMĚ NEZNÁMÁ GARLICOIN

VYVEDE TĚ Z KRIZE

VNĚ TĚ VYPLIVNE

NEŽ STAČÍŠ ŘÍCI NE

UŽ TO CHTĚLO ZMĚNU

ČESNEK POSVAČ ZA ODMĚNU

 

NESMÍRNĚ K MÉMU SLUCHU

DOLÉHÁ TVŮJ HLAS

CO JINÍ TVRDÍ O TOM PUCHU

NEDOTKNE SE NÁS

 

KRYPTOMĚNA KONSTANTNÍ JE ZMĚNA

KDEŽTO ČESNEK... KRINDAPÁNA...

TO JE NĚCO JINÝHO

TO JE CÍTIT BLIŽNÍHO

 

TO JE JISKRA V KAŽDÉM Z NÁS

TO JE VŠECHNA KRÁSA KRÁS

CHYŤ TU BULU KOLEM RAMEN

AMEN

 

ŽELEZNÉ ŽELÉ ŽEHEM SE KUJE

OHEŇ NESPEKULUJE

HERDEK FILEK KOLOMAZ

ON I ONA POD OBRAZ...

 

NÁPLAST SPÁSY NA ČAS DÁ SI

NACPE SE DO DÝMKY

VZPLANE V SOBĚ SAMÉM

AMEN

 

SYMBIÓZA S ČESNEKEM

VYMÁCHÁ TĚ V PURU

ZMASÍRUJE TI MOZKOVOU KŮRU

AKCELERACÍ VŠECH JE ZMĚN

AMEN

 

ALLIUM FILIA OMNIA

ODPUŠTĚNA JE VINA

OHEŇ VZLÍNÁ

JE TO HLÍNA

POŽÁR SVĚTLA

KOSMICKÉHO STROMU HOŘÍCÍ KMEN

AMEN

 

 

 

 

 

KNOBLAUCH KOLOKVIUM

 

voní tak čtverácky okrouhle

kosoúhelně či jak kdo chce

voní tak šible

už je v tobě

mezi těmi řádky

mizí jakékoli nářky

 

divinus ortum

allium arcanum

chápání veškerého

překračuje meze

garlic doom

profundum...

 

na nedůvěru česnek

nejlepší je sérum

minus plus

allium glaudius

 

česnek smysly bystří

česnekem se chytří

basy té bule mají opravdický

kule...

vždycky!

 

slyšte národy a rasy

česnek vás spasí

allium ecce

omnia enim

jinak nevím

emu zdravím

 

tak dlouho chodilo

ucho napůl

až celičká sálá

pink punk garlic mlsala

jemu se odevzdala

 

signál odeslala

odestlala

garlic pasta

ša la la

š š š . . .

 

česnek fénix

překračuje řeku nyx

zpochybňuje realitu hranic

vše tu štupuje pouze nit nic

hoří na rozhraní

ožívá v ohnivé extázi

zdvihá stavidlo hrází

obrací tok

a do kopce už voda teče

hop

a skákej dále...

 

česnekem věčně

chci se věnčit

mám-li ho na jazyku

chce se mi křepčit

opium té nutricity

prohlubuje láskyplné city