Martina Grmanová: Keď v ušiach bolí ticho

 

 

V čiernom lese

 

I.

v čiernom lese

čierny strom

vlčia koža v ňom

do nej vnikneš

tam sa ukryješ

zacelia sa ti rany

nenájdu ťa

nespoznajú vlka

medzi vlkmi

 


II.

vo vlasoch maky

krvavé, vlčie

túlaš sa mesačnými cestami

túžba ti divo hľadí cez oči

do vlčej kože vstúpiš

v nej sa uzavrieš

niet návratu

spln ešte nenastal

no ty už vetríš vlka

 

III.

bež, vlčia žena

ďaleko, cez pustatiny

choď poľnými cestami

maky ťa povedú

vysoko medzi horami dozrel

pre teba

čistý, neskrotný

vlk so srdcom muža

 

IV.

spoznáš ho

muža vo vlčej koži

zvlečieš ho z nej

a dáš sa mu spoznať

keď jeden do druhého vstúpite

a oddáte sa noci

mesiac sa sfarbí krvou

 

V.

v čiernom lese

čierny strom

vlčie kože v ňom

kto ich nájde

uviazne v nich

stane sa vlkom

 

 

 

 

Hlas

(Sylvii Plath)Slová sú sekery

Ako hlboko

do koho zatneš

keď v ušiach bolí tichoPočúvaj

z ktorej strany sa priplazím

z ktorej strany zaznie moje bluesPočúvaj

ako sa dvíham zo zeme

s hlinou za nechtamiPočúvaj môj hlas

silnejší ako sekeryuž nemám strach 

 

 

V odrazochv zrkadle za zrkadlom

bdie smútok

vrastený do duše

sen na jeden ľudský dych

ukrytý vo vetre

na jazyku predtucha

v prehltnutom tichu

v nekonečných odrazoch

sa strácaš 

 

 

Odletyv deň, keď odletia posledné vtáky

prebudí sa v tebe prázdno

akoby si sem nepatril

na toto miesto

do tohto času

nič tu nie je tvoje

len úzkosť

 

 

 

 

Zmok
 
som zmok
nehľadaj moju podobu
v čiernom perí
                       nosím nešťastie
nenazeraj do studne
spráchnivenej, vyschnutej
nenájdeš ma
na hladine neuvidíš moju tvár
odraz v nej
už dávno splynul so zemou
 
 

 

 

Martina Grmanová (1984) vyštudovala odbor slovenský jazyk a literatúra na FIF UK v Bratislave. Momentálne pracuje ako koordinátorka testov zo slovenského jazyka, venuje sa literárnej recenzistike, je zakladateľkou literárneho občianskeho združenia Poe3.
Koncom roka 2015 jej vyšla debutová zbierka poézie s názvom Chiméra, za ktorú
získala prémiu Ceny Ivana Krasku. V roku 2017 bol jej cyklus s názvom V čiernom lese publikovaný v medzinárodnej frankofónnej antológii ženských autoriek strednej a východnej Európy Les femmes (se) racontent (v preklade - Ženy hovoria). Vo voľnom čase hrá na gitare, spieva a skladá piesne.