Naram, 19.kapitola

                                              ŠELEMOUNIDA

V hlubokých lesích nalezneme jediného predátora Naramu - Šelemouna. Jeho sklony se však díky mírumilovnému způsobu života na Naramu projevují pouze požíráním uhynulých zvířat (hrobníci i ekologové Naramu) a velkou hravostí. Rád se honí s ostatními zvířaty, avšak některá to vůbec nechápou. Ty pak drtí sarkastickými poznámkami.

Lidé narození v tomto znamení mají povahu lovce, jejich dravost se však projevuje pouze verbálně. Bývají přímí, hrdí, ironičtí a mají dobrý postřeh.

         Přistáli u osamělého srubu. Vysoký, osmahlý (tady to znamená tmavě fialový) naramoid vyšel s klackem v ruce a nedůvěřivě si je prohlížel. Prohodil pár slov s indiány. Nechal si ukázat náramek. Zhluboka vzdychnul a pozval je dál. Seřval Blaradu a doporučil mu rychlejší loučení. Indiáni zamávali a odjeli. Neochotně se šourali k zálesáckému příbytku. Vrr-a se choval ostražitě, kladl jim spoustu otázek, nakonec však zabodoval. Vytáhl odkudsi zaprášenou lahev. Na odřené etiketě byl ještě trochu zřetelný nápis v latince. Ne, nemohli se mýlit. Bylo tam napsáno RUM. "Pozdrav z vaší pitomý planety."Nalil do otřískaných hrnků. Pozvedl ruku s tou dobrotou a hrdě anglicky pronesl : "Cheers." A kopl to tam. Ostatní raději učinili totéž. Pak teprve celou věc vysvětlil . "To dovezl ten váš Mark. Propašoval na loď několik lahví rumu, ty vláčel celým Naramem, ale neodvážil se je vytáhnout. Prej se bál, že se ho naučej vyrábět a pak je to zničí. potkal mýho tátu a došlo mu, že ten to vydrží. Že po tom neumře a ani nic nevykecá. Pijeme to ve vyjímečných situacích. Hlavně když je velká zima. Ale musí být moc velká. A jen půl hrnka. Zima je tu málokdy. Vybylo i na mě. I jsem silný a statečný jako táta. Vydržím ještě jeden půlhrnek, když mám tak vzácné hosty." Rozlil. Nechal si Sigim odsouhlasit správnost přípitku. Ten musel obdivně odsouhlasit, v anglině jinak dost plaval. "Cheers." A lupli ho tam.                                                                                                    Sigi tápavě zkoumal chuť na patře. Takhle starý alkohol v životě nepil. Byl to úplně jiný rum, než ten který znal. Byl moc dobrý. Byl moc silný. Ještě mu probleskla hlavou myšlenka, že by to idylu Naramu asi opravdu vážně narušilo a že byl Vrr-aův otec velice moudrý muž. Položil hlavu na stůl a tvrdě usnul. Ostatní učinili totéž již před chvílí.                                                                                 Probudil se brzy ráno. Lovec byl pryč a Ku-a a Blarada tvrdě spali. Tiše se vyplížil ven. Břízky se kývaly ve větru, kytky voněly, keříky nabízely důzné dobré plody. Pustil se do zobání. Zaslechl jemné zašustění. Někde se zlomila větvička. Ozvalo se tiché zafunění. Přes sebevětší snahu nikoho neviděl. Vytáhl z kapsy krabičku s Adélou. Ještě, že nepila rum. Vzbudil ji snadno. Zběžně zmapovala okolí a podala hlášení.                                                                                          "Potlouká se tu tygrák, jaguárák, vlkák, levák a nad hlavou máš supáka. Čekají, zda nepojdeš; mimochodem, vypadáš dost blbě. Chceš s nima pokecat?"                       Sigi polkl nasucho. Polil ho studený pot. "To chceš říct, že támhle v křoví je něco jako náš tygr a bych s ním měl pokecat? Nebylo by lepší utýct?" Hrůzou zcela zapomněl vše, co o Šelemounidě četl. Adéla se otráveně pokusila o kratší výklad. Dodala : "Maximálně si vyslechneš pár sarkastických poznámek, a když ti je nepřeložím, tak ti to může bejt fuk." Připojila posměšnésrabea vysvětlila zvědavcům situaci. Ti se přikradli blíž a zvědavě si Sigiho prohlíželi. Vydávali různé zvuky, podobné jejich pozemským protějškům.                                         Neznělo to ani moc nebezpečně, ale i tak mu do řeči nebylo. Supák začal zobákem zkoumat jeho vlasový porost.                                                                    "Proboha, Adélo! Co říkají?"                                                                     "Doslova nebo výběr?"                                                                                          "Stačí výběr."                                                                                                      "Taky myslím. No, shledali srandovním, ošklivým, divně ochlupeným a posraným strachy. Mají z tebe prču. Usoudili, že jsi dobře živený a jen tak nechcípneš. Chceš jim k tomu něco říct?" dodala s jemným úšklebkem.                                                 Tak tohle Sigiho dorazilo. Úplně zapomněl na strach. Narovnal se, hrdě vypjal hruď a pronesl: "Jsem člověk! Inteligentní bytost z planety Země. Kdybych chtěl, srovnám vás tu na jednu kupu. Ale neudělám to. Ctím zásady Naramu a vážím si jich. Jen tak nechcípnu. Jsem mladý a silný. Mám velký úkol a pokud chcete, můžete mi pomoci. Pokud ne, běžte si v klidu po svým."                                                                    Zvířata zmateně pokňukovala a popiskovala. Nerozhodně po sobě koukala.               "A bez poznámek!" dodal.                                                                                     Adéla uznale ohodnotila projev jako dost dobrý, zvířata víceméně prohlásila že jo, že tomu rozumí, a odešla. Zůstal jen levák. Nabídl pomoc a byl ochoten respektovat Sigiho coby důstojného partnera.                                                 "No a je ze Brunclík," zahlásil J.S. pobaveně.                                                      Adéla to chtěla vysvětlit, tak příběh slíbil na večer, místo pohádky.                      Levák si žádného člověčího jedince nepamatoval. Naznačil, že jeho příbuzným by se asi takový tvor spíše vyhýbal. Slíbil, že oběhne kus ostrova, rozhodí sítě, navštíví starší kusy a uvidí se. Šelemouni jsou velice bystří a vnímaví a naděje, že nezapomenou takhle divného tvora, je veliká. "K večeři budu zpět," dodal a plavnými skoky zmizel v houští.                                                                                                  To vylézali Ku-a s Blaradou. Náruživě diskutovali o odolnosti lidské rasy na alkohol. Sigi se hned hrdě holedbal se svým úlovkem. Chlapi to přešli suchým Hmmm. Bezva. A dál kecali o rumu.                                                                  "Tak mám <span style="mso-bidi-font-size