Naram, závěr

                                      A OPĚT SAKRÁBIE

        

Na Naramu se vyskytuje velice zvláštní tvor. Žije v zemi, vyznačuje se vynikající vnímavostí vůči okolí,  sloní pamětí a bystrými smysly. Ovlivňuje naprosto vše a udržuje biologickou rovnováhu Naramu. Je duchém této země. Udržuje v podvědomí všech tvorů na Naramu vzájenou náklonnost a tak zabezpečuje soustavný mír. Je uctívaným božstvem naramských indiánů, kteří ho zpodobňují na svých uměleckých dílech a skládají o nich rozsáhlé hymnusy.

         Lidé narození v tomto znamení bývají vyjímečně nadaní,empatičtí a mají telepatické schopnosti. Pokud dostanou do vínku i umění naslouchat, mohou být skvělými vládci

"No tys nám dal s tím pivem," hartusil Lu-a.

"Já?" uraženě opáčil Sigi. 

"Ne, promiň, já vím, že za to nemůžeš, jen jsi odpovídal na otázky a asi dost sugestivně líčil to vaše přátelské hospodské prostředí.  ToKu-a.Tenmělmítrozum!Takovápartyzánština.Potolikaprůzkumechpozemskýchsystémů.Audělátakovoupitomost!Aleneříkej,žesotomvůbecnicnevěděl."

Sigi sklopil zrak. "No, věděl," doznal kajícně. "I já jsem pitomec. Tak povídej."

"Tobyloasitakhle:Ku-astihlvelicerychlezanalyzovattenzbytekztétvélahve.Vytahalirůznémateriálypředchozíchvýpravavypracovalkompletnínávodkvýroběpiva.Vševzorněnachystalapředalženějakotajnýúkol.Ku-aajevelicebystráapečlivá.Bohuželtakézvědavá.Zanecelédvaměsícemělaprvnívárkuhotovou.Pozvalakekonzultaciadegustacipekařovuženu,prýkvůlikvasnicovépříchuti.Tadovedladcerkuodbylinkovýchnápojů.Nocotimámpovídat.Brzytambylhotovýbabinecadenněveselepopařovaly.Mezitímjednaznichofotilatajněnávod.Jejichrodinaopečováváskladysobilím.Chmelzískaliodfarmaceutických,výměnouzaječmen.Rozjelitovevelkém.Teďkapůlkaměstachlastávevelkémadruhápůlkaponichuklízízeblitýáleje.

Ó největší vydal nějaká nařízení, ale postižení nic nečtou, pijou nebo vyspávají kocovinu. Naprosto nechápu, jak mohlo lidstvo takový záludný nápoj bez úhony zvládnout. Prý to tam máte už pár století. Tento rozkvetlý ostrov to zdecimovalo za pár měsíců."

Sigi zkameněl. Představil si výjevy z putyky těsně před zavíračkou, ale naramské si v této roli představit nedokázal. Ne. To prostě nejde.

"Uvidíš sám." Přistávali. I z té výšky bylo vidět postavičky válející se v parcích, vrávorající skupinky, poházené odpadky. "Uklizeči pijou nejvíc," dodal Lu-a zoufale.

Loďpřistálanaloučcepředvchodem.TévyběhlaobjalSigiho,jakovlasníhosyna.ZaplulipodGiuadlouhorozmlouvali.Tentokrátsianipivonedali.Najednounějakscházelachuť.Tébylzvědavýjakoopice,alenechalsiknihujenzběžněukázataposlušnějivrátilkonzervátorům.

"Čekala tolik let, tak my to ten týden snad taky vydržíme. Soustředíme se na pivní problém. Je to fakt strašný. Musíš mi říct vše, co o tom víš. Dlouhodobé účinky, vaše postupy při léčbě závislosti a tak."

         Sigi si rady nevěděl. Vypověděl po pravdě, že na Zemi dost lidí pije pivo, ale jen malá část je opravdu problematická. Většinou je do práce donutí manželka, či nedostatek peněz. Odvykací ústavy existují. Mají tam lidi pár měsíců zavřené a cpou do nich nějaké prášky. Dokud ty prášky požívají, je jim z alkoholu blbě, ale najdou se i otrlí jedinci, kteří to dokážou přepít. Když je z ústavu pustí, část opravdu přestane pít a část brzy začíná nanovo. Asi tak půl na půl. "Teď je to tuším dobrovolné, tak ani neznám nikoho mladšího, kdo by tam byl. Viděl jsem o tom nějaký film, ale připadal mi zkreslený. Ne. Fakt nevím," dodal zkormouceně.

Ó pokýval smutně hlavou. "Vaše cesta je pro Naram naprosto nepoužitelná. Možná ta chemie, že aby jim nechutnalo, ale to pak nechutná ani víno, viď? No tak to né. To by nešlo. To by  byl smutný život."

Sigi si vzpomněl na pozemské indiány, které zdecimovala kořalka. Prostě proto, že mají jiný základ.

"Na tom něco je," konstatoval Té. "Jsme také jiní. To se musí naši opilci dozvědět! To musí vidět! Naturalisticky! To musí pochopit! Moji bystří a vzdělaní naramoidé nejsou přece žádný burani ze Země!"

Polkl na sucho a omluvně pohlédl na Sigiho. "Promiň, já fakt nechtěl."

"Neomlouvej se. Máš pravdu. Viděl jsem dost. Jdem koumat."

A vykoumali.

         Ráno vyrazil z brány prapodivný průvod. V čele kráčel tiše a důstojně Ó největší. Dva nádherní bělouši, nazdobení a svítící čistotou táhli vůz. Na něm stály dva soudky piva ( třináctka a osmička, ale kdo by Ó největšímu tento drobný podvod neodpustil). Zvědavější naramíci, kteří si chtěli ověřit pravost výjevu, měli možnost ochutnat a někteří to i učinili. Ničeho si nevšimli. Jsou jiní.

Dále tu byl uklizeč z lodi a Sigi. Oba vyspaní do růžova, vypraní, nažehlení.  Nazačátkukaždévětšíulicesinatočilipivoapili.VůzbylověšenfotkamiožralýchindiánůarůžolícíchNěmcůaČechůskorbelyvrukou.Transparenthlásal:Takéjsmejiníatakhledopadneme.Ašipkakindiánům.Nicvíc.

Davsestálezvětšovalasledovalnapínavédivadlo.Nikdoneodcházel.Uklizečužpotřetímkouskublábolil,popátémfalešnězpívalapoosmémsezeblil.Devátéadesátédonějlilinásilím.Paksepočůral.(Sigisicetaky,aledíkykvalitnímplenámotomnikdonevěděl.)Toužbylonavyjevenédivákypříliš.Itiopilízhnuseněvylévalisvépůllitry,manželkyvýrobcůodhodlaněbralydorukoulopatyarozbíjelyzařízení.

Sigi celou dobu seděl na židličce a mezi jednotlivými doušky kynul davu. Komedie skončila. Zabralo to na 100%.

         VrátilisepodGiuahlasitěserozchechtali.Téotevřelbar."Cotřináctečku,medovou,řezáček,dalbysisnaspraveníchuti?"

"Jasně. My Češi vydržíme hodně." A toužebně natáhl ruku.

PřišelKu-asezprávamizměsta."Vyvíjísetoskvěle.Všichniříkají,žeužnikdynebudoupít."

Sigi se ušklíbl: "To znám, na to bych nesázel."

"No jo, ale oni začali diskutovat o budoucnosti, o dětech, o tom co by byli bez svých činností a tak. Navíc Ku-aa (ona se dost stydí) vyvinula teorii o naprosté devastaci mozkových buněk, má to vyšperkované spoustou chemických vzorců, doplněné grafy a tabulkami. Nechala vytisknout tisíce letáků a holubi je šíří po celé Sakrábii. Pod tabulkami je velký nápisTohle vám ředěné víno nikdy neudělá. I komiks vydala. "Dobrý, co?"

Popíjeli pozvolna na trávníku a poslouchali další zprávy. Večer se dalo tušit, že vyhráli. Ráno to byla tutovka. Nikdo se nepokoušel přepít kocovinu pivem. Vzorně do jednoho přešli na vodu nebo ředěné víno.

         Ó zářil. Ku-a zářil. Sigi studoval mapu ostrova a zelenal. Té zvážněl. Byl dost chytrý na to, aby si spočítal, jak dlouho asi Sigi vydrží tenhle maraton v ukázkovém stavu. Dlouho se radili nad mapou. Pak vybrali 6 největších měst. Navštíví je s dvoudenními pauzami. Uklizeče budou střídat. Na venkov použijí živé obrazy bez pití. Troska a mimozemšťan. To by snad mohlo stačit. Sigi zavzpomínal na svůj občasný letní režim na Zemi a prohlásil, že s kvalitní tučnou a dobrou stravou to zvládne.

Te-aiKu-anaňobdivněhleděli.

"Díky, kámo. Je to od tebe opravdu oběť. Ale neboj, ty pomůžeš nám a pak se budeme věnovat tomu, jak zachránit vás."

Mise proběhla téměř bez problémů. Párkrát se Sigi z neoblíbené osmičky skoro pozvracel,ale vždy to naštěstí stihl vydýchat. Letáky také hodně pomohly. Komiksy zaujímaly v knihovničkách přední místo, aby se nikdy nezapomnělo.

Během tří neděl byl Naram zase čistý.

Pravda,našlosepárjednotlivců,kteřívpivunašlizálibu.Vařilisihotajněapopíjelivesklepích.Takovýunderground.

 

Konečněmohliotevřítknihu.

Přečetliknihu.

Sigipochopil,žeačkolilidstvoodMarkovydobytechnologickyposkočiloonějakýtenstupeň,samotnálidskánáturasenijakvýrazněnezměnila.

S týmem odborníkůna všechnointenzivněpracovalinaplánu.Zatřiměsícebylihotoví.BlaradaodjelzasvýmiženamidoPaparohidy.Adélaodletělakesvémuroji.

Ó největší stál u vrat a dojatě štkal.

Odletělo jich dvacet. Ku-a samozřejmě také.

Všichni měli počítačový záznam plánu v počítačové desce.

Sigi obdržel originál tištěný na papíře. Byl zabalený ve vzácné látce, převázaný stříbrnou nití.

Na deskách skvěl nápis.

Naramolizace Země.

Nejdřív mu zněl nějak výhružně, ale každým dnem stále více sladce.

Zanedlouho přistáli na Zemi.

Loď se hned vznesla a předváděla obláček.

Ležel v obilném poli. Kachna se nad ním skláněl.

"Tak co, brácho?"

"Mám to!" A hrdě ukázal spis."Jo a tohle je pro tebe. Vlastně pro vás. Ten mobil mi z toho nějak vyndej. Oni v tom fofru zapomněli."

Pozemské slunce vesele svítilo, jako by se nic nestalo.

A STALO SE OPRAVDU NĚCO?

Uvidíme....

 Celou knihu naleznete v prodejně Rekmanda, zde a eshopu nebo zde https://krepickakeramika.cz/cocka-a-naram/402-naram.html

doprovodné CD zde https://krepickakeramika.cz/cocka-a-naram/400-cocka-cd6.html

Blanka