Panoptikon 14.3. 0215

Žižkovská noc se letos rozrostla do obřích rozměrů a pojala do svého programu i tak zdánlivě menšinové projevy jako je čtení poezie nebo ambientní hudba. Rozšířil se i seznam zapojených klubů, na němž se vedle zavedených jmen objevily například i nově zřízené Panoptikon Barikáda a obnovený divadelní sál Venuše ve Švehlovce. Právě tato dvě místa slibovala setkání s osobitým prostorem.
Ve starém divadelním sále žižkovské koleje probíhala v pátek večer divadelní představení, v sobotu přes den jakési tržiště. Páteční Panoptikon bylo rovněž divadelní (množství pozitivních ohlasů zaznamenal např. soubor 11:55), v sobotu se pak otevřelo sklepní vernisáží osoby, jež vystupuje jako tatérka Striga a na hlavní scéně se udál pohyb od stonerockových nářezů přes temné jazzové tóny apokalypsy až k minimalistickému, očištěnému postrocku. Vše končilo opět v podzemí apocalyptickou afterparty, jež měla stvrdit, že každý konec je zároveň začátkem.

(Prostor.)

Žižkovská noc se letos rozrostla do obřích rozměrů a pojala do svého programu i tak zdánlivě menšinové projevy jako je čtení poezie nebo ambientní hudba. Rozšířil se i seznam zapojených klubů, na němž se vedle zavedených jmen objevily například i nově zřízené Panoptikon Barikáda a obnovený divadelní sál Venuše ve Švehlovce. Právě tato dvě místa slibovala setkání s osobitým prostorem.
Ve starém divadelním sále žižkovské koleje probíhala v pátek večer divadelní představení, v sobotu přes den jakési tržiště. Páteční Panoptikon bylo rovněž divadelní (množství pozitivních ohlasů zaznamenal např. soubor 11:55), v sobotu se pak otevřelo sklepní vernisáží osoby, jež vystupuje jako tatérka Striga a na hlavní scéně se udál pohyb od stonerockových nářezů přes temné jazzové tóny apokalypsy až k minimalistickému, očištěnému postrocku. Vše končilo opět v podzemí apocalyptickou afterparty, jež měla stvrdit, že každý konec je zároveň začátkem.

.

(Místo.)

Panoptikon si představoval Michel Foucault jako přesné vyjádření podoby moci v moderních společnostech: centrální kontrolní věž, z níž je možné současně sledovat všechna místa v kruhovém prostoru vězení, vzbuzuje pocit neustálé kontroly. Sledovaní jsou ke svým místům připoutání a jejich čas je řízen přesně daným sledem opakujících se rutin. Tato připoutanost vězňů k místu a k času je tím, co panoptikon svým všeobjímajícím dohledem vymáhá. Samotní mocní jsou ovšem tímto dohlížením taktéž časoprostorově připoutání.
Postupem doby se ukázala jako přijatelnější představa opačná, o níž se dočteme např. u kanadského sociologa Mathiesena (koncept "synoptika"). Kontrolorem již není menšina, ale většina, která ve středu vytváří podívanou (spektákl) a svým neúprosným pohledem přinucuje ke standardizaci.

Odsvěcený kostel, v němž před nedávnou dobou začalo vznikat komunitní centrum, může takové či jiné panoptikon připomínat. Předěláním hlavní lodi pro koncertní účely vzniklo v prostoru kruhové podium/jeviště, v jehož středu sedí diváci, případně probíhá podívaná. Původně měla být konstrukce v prostoru umístěna jen krátkodobě, ale vzhledem ke specifičnosti realizací, které nabízí, zde zřejmě zůstane déle. Možností, ke kterým takto pojatý prostor svádí je mnoho a přestože má žižkovská noc charakter spíše jednorázové přehlídky dokázali je někteří účinkující využít i v jejích dvou dnech.

.

(Čas.)

Osobně jsem se v Panoptikonu nacházel jen na část programu, pokusím se tedy zachytit jeden jeho moment.

Česko-sibiřská kapela Saiga předvedla precizní instrumentální stonerock. Instrumentální zde znamená absenci zpěvu a konvenční formy skladby a schopnost absorbovat a využívat vlivy z nejrůznějších kytarových hudebních žánrů pro vlastní pojetí hudby. Jejich "odvazu" také prospěla skvělá akustika prostoru.
Po odeznění jejich aparátů proměnila prostor kulisa tvořená americkými Om. Jejich východem ovlivněnou hudbu prostupovala vůně nějakého kadidla linoucího se z podzemí kostela: příprava ucha na pokus o navázání na hlukovou očistu a od jednotlivých tónů znovu vystavět schopnost slyšet.
Pro základní představu o hudbě trojice slovenských hudebníků Line Gate možno použít popisek z jejich bandzone: We play melancholic music based on influences of rock, minimalism, ambient, drone, noise and some other styles. Nechme stranou, co může znamenat slovo melancholic a doplňme popis o nástrojové složení: klávesy, violoncello a elektrická kytara v polohách od špinavého zefektovaného zvuku k řinčení kovových strun.

Hudba pohybující se v ambientních polohách měla dle mého názoru na žižkovské noci dost problematické postavení. Dá se říci, že podobně jako autorská čtení nezapadala zcela svým požadavkem na posluchače do běžného repertoáru festivalu.
Z hlasů, jež se v podobě bezobsažných vln šumu mísily s minimalistickým pianem by měl takový John Cage jistě radost. Jakmile ale na sebe začal sémantický rozměr slov příliš poutat pozornost, nezbývalo posluchači, který nechtěl užívat hudby pouze jako kulisy, přiblížit se ke zdroji zvuku.
Zážitek, který takový posluchač mohl mít, je možno uchopit opět s Cagem. Ten se někde nechal slyšet, že to jediné, co posluchačem dnes dokáže pohnout je jednotvárnost, nehybnost pohybu. Přesně ta umožní uchu slyšet, jak obsáhle můžou znít dva tóny a také dokáže takové ucho pomalým, pozvolným, ale soustředěným pohybem v nepohybu - například pohybem gradace, jehož se často v tomto žánru využívá - dovést k odpoutání extáze a intenzitě poslechu.

Od alba Split Lines (k poslechu/koupi na bandcampu) se kapela dostala k očištěnější, sevřenější poloze, jež se nebojí sáhnout až k minimalismu. Pocit tohoto sestupu do ticha ve mně zůstal, když jsem se z Panoptikonu vydal zpět do žižkovské noci.

.

Pro úplnost line-up celého večera v Panoptikonu:

16:20 Λ / Lambda (alternative stoner rock) bandzone.cz/lambda
17:20 Tengri (dark post rock) bandzone.cz/tengri
18:20 Rest in Haste (stoner post rock) bandzone.cz/restinhaste
19:20 Iguana Bob (postapocalyptic jazz / post rock)
20:20 Saiga (instrumental stoner rock) bandzone.cz/saiga
21:20 Line Gate (post rock ambient / Slovensko) bandzone.cz/linegate
22:00 Muchacho R0b0t0 (industrial apocalypse)

.

Odkaz na některé chystané aktivity v prostoru Panoptikonu:

https://www.facebook.com/events/1610681405831174/

https://www.facebook.com/PanoptikonBarikada

https://www.nyx.cz/index.php?l=topic;id=21384

.