Performance Crossings 2018

 

25.4. - 28.4. 2018 Cross Attic

 

V nultém ročníku, který se uskutečnil v květnu 2017 se nám na jedno místo podařilo sezvat přes 30 umělců z 13 světových zemí, vytvořit inspirativní tvůrčí atmosféru a iniciovat dlouhodobé spolupráce. Setkání je pro mne klíčové slovo umění naší zažívané přítomnosti. Setkání umělecké a divácké, setkání interdisciplinární, ale především setkání mezilidské, které umožňuje dialog, rozšiřující naše povědomí o světě, umožňující nám rozvoj vlastní osobnosti a reflexi současného dění ve světě. Proto vnímám Performance Crossings především jako festival setkání. Setkání probíhající na několika úrovních, v jejichž středu stojí člověk samotný - jeho potřeby, problémy, touhy, sny a potřeba kreativního vyžití. Performance art je pro mě médium, pro nějž je setkání ryzí podstatou a které je schopné jej přetvořit v unikátní umělecký zážitek. Spousta lidí stále chápe performance-art jako formu uzavřenou samu v sobě, neschopnou navázat dialog. Jestli mají Perofrmance Crossings nějaký dlouhodobý cíl a smysl, pak je to především snaha odbourat podobné povědomí u širší veřejnosti a snaha najít společnou řeč mezi performerem a divákem a umožnit jejich společné setkání

Performance Crossings je mezinárodní festival zaměřený na porozumění současných trendů v médiu performance artu. Performance art je podobně jako činohra, poesie nebo punková hudba formou určitého jedinečného uměleckého vyjádření dialogu s okolním světem. Performance Crossings umožní základní ohledání různých forem performance artu a příbuzných uměleckých druhů s důrazem na porozumění jejich stylistických principů a navázání vzájemné komunikace mezi performerem a pozorovatelem / mezi myšlenkou a provedením.

 

Aktuální program: https://performance-crossings2.tumblr.com/programme