Petice za dodržování Ústavy

 

Přátelé,

po delší době se na vás opět obracím s informací o petici (příloha), která vyzývá prezidenta republiky k dodržování Ústavy ČR. Situace je vážná a je zadostiučiněním, že řada umělců i politiků pozvedla svůj hlas. Výklad Ústavy ČR není výlučným hájemstvím politiků, či právníků. Ústava je napsaná srozumitelně, její zásady jsou obecně známy a je závazná pro  všechny občany naší země, včetně prezidenta republiky. Její dodržování by se mělo stát minimem, které by měli naši občané po politicíchbezpodm ínečně vyžadovat. Souhlasíte-li s textem petice, můžete ji podepsat na níže uvedené internetové adrese. Podle vlastního uvážení ji šiřte mezi svými známými, aby se naši mocní dozvěděli, že všechno má své meze.

 

Svého času jsem připomněl, že „každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží“.  Dnes posílám tento verš:

„Po účinku těžká rada, třebaže to jinak chtěl,

když měl čerta kamaráda, musil za ním do pekel.“

 

Srdečně zdravím

Michael Kocáb

 

Petici můžete podepsat elektronicky na adrese

http://www.petice24.com/petice_za_dodrzovani_ustavy_cr

http://www.demokracienepocka.cz