Psychomagie - Alejandro Jororowsky (Malvern, 2015)

 

Co je psychomagie?

Psychomagie je aplikací imaginace.

Psychomagie je umělecký akt.

Psychomagie je fúze divadla, performance a magie.

 

Místo rezence jsem pečlivě vybrala několik úryvků. Psychomagie je zvláštní literární zjev- těžko by se o ní dalo říci něco výstižnějšího, nežli to dokáže sama. Zveřejněné texty mají sloužit k navnazení početného čtenářstva. Úmyslně chybí čísla citovaných stránek: je to výzva, aby si daný text našel v knize každý sám.

 

Jednoho dne přijala muže, který byl na pokraji sebevraždy, protože se nedokázal smířit s faktem, že mu ve třiceti letech vypadaly vlasy. Vyzkoušel všechny možné léčebné postupy, nic nepomohlo. Bratříček se ho ústy Pachity zeptal: "Věříš ve mě?". Muž odpověděl kladně a de facto tím začal věřit i Pachitě. Duch mu potom sdělil následující instrukce: "Sežeň si kilo krysích exkrementů, vymoč se na ně a vzniklou pastou si pomaž hlavu. Po téhle proceduře Ti vyrostou vlasy." ... O tři měsíce později navštívil Pachitu a vyprávěl: "Krysí exkrementy jsou těžko k sehnání, ale nakonec se mi podařilo najít laboratoř, kde chovají bílé myši. Přesvědčil jsem jednoho zaměstnance, aby mi trus dával stranou. Když toho byl kilogram, vymočil jsem se navrch, udělal pastu, a pak mi došlo, že mi vlastně pleš nevadí. Proto jsem se rozhodl váš recept nevyužít a přijmout svůj osud."

 

Klečící ženy otevírají ústa a vyplazují jazyky, jak to jen jde. Přichází nová postava. Žena oblečená v pouzdrových šatech, jako vzpřímený červ. Chci tím naznačit "papežskou formu" zachvácenou rozkladem. Papež se mění v camembert. Muzikant napodobuje kněžská gesta a otevírá plechovku ovoce v sirupu. Každé ženě vloží do úst polovinu broskve. Všechny je naráz spolknou.

 

Psychomagický akt má i perverzní, tedy nekontrolované účinky, díky kterým si uchovává svou zajímavost.

 

Pokud jsi v průběhu života pracoval s emocemi, pak během zrání začínáš pociťovat jemná citová hnutí, které jsi v mládí neměl, protože to příroda neumožňovala. Do čtyřiceti let musíš sám sebe najít. Opravdové otevření vědomí není před dosažením tohoto věku možné. A potom, v této chvíli, začíná cesta.

 

Javier Esteban: Organismus je podle vás odtokovým kanálem nevyřešených problémů.

Alejandro Jodorowsky: Ovšem, protože pokud si nechceš být vědom toho, jak na tom jsi, tělo to transformuje do choroby. Každé tajemství tíhne k tomu, aby se ukázalo, tak jako všechno skryté tíhne k projevení. Příroda chce, abys byl zdravý a aby ses realizoval, a pokud se potlačuješ, potlačuješ v sobě něco, co z tebe nějakým způsobem nakonec stejně vyjde.

 

Pokud má někdo strach z chudoby, pošlu ho do jiného města, aby tam jeden den žebral. Nechávám lidi dojít na mez toho, čeho se bojí. Konfrontuji je s tím. Georg Groddeck řekl něco, co se mi velmi líbilo: „Máš strach z toho, po čem toužíš.“ Pokud má někdo strach z toho, že je homosexuál, pošlu ho oblečeného jako transvestitu do gay baru. Abys porazil strach, je nutné ho nechat vstoupit do tvého života v konkrétní formě.

 

Psychoanalýza zaznamenává sny a interpretuje je ve světle rozumu, postupuje od nevědomého k racionálnímu. Já postupuji opačně: vezmu to, co je racionální, a převrátím to do jazyka snů, vnáším sny do jazyka skutečnosti. Psychomagické akty odpovídají vytváření snů ve skutečnosti.