Rozčesávání Medúzy

Jiří Feryna (1993) je studentem oboru Český jazyk a literatura na FF UK. Poezii se věnuje od patnácti let, básně z šestnáctého a sedmnáctého roku vyšly knižně např. v Almanachu neodekadence (2012) či Kalmanachu 2013/2014 (2014), časopisecky např. ve Vedneměsíčníku či Světliku, básně z roku osmnáctého a devatenáctého pak např. v časopisu Partonyma. Na podzim roku 2013 však Feryna neodekadentní poetiku opouští. Posléze opouští vázanou formu a přechází k volnému verši (poslední vázané texty vyšly v Tvaru 1/2014). Má rád kočky, kakao, svetr a Blixu.

Vzhledem ke grafické složitosti cyklu Rozčesávání Medúzy, nabízíme počtení formou odkazu:

https://drive.google.com/file/d/0B2QKFQ_u0U1Xc0FwMi1nb3hpNGc/view