STYLUS – TRIGON

 
 
STYLUS – TRIGON
 
Autorem tří sbírek v jednom svazku je JAN MARTINŮ / JAN SMIL ŠTĚK DEJVICKÝ z PSIDÍ HOUŽN, jinak řečený STYLUS..
 
Svazek TRIGON obsahuje tři básnické sbírky – Lidé a ti druzí, Uranový doly a Už.
 
Redigovali Jiří Ohlídal, EZT a Honza Bartoň
Úvodní slovo sepsal Jiří Ohlídal 
Slovo závěrem sepsal Jakub Žid
Ilustrace a fotografie Vladimír Smýkal
 
Vydalo Ears&Wind Records jako 2. svazek edice Lumen Aventini kterou řídí EZT.
V Brně Léta Páně 2018. Vazba V2. 212 stran. Podepsaná a číslovaná řada 100ks.
 
Bibliofilové pozor, každý svazek je autorem signován (1–100) a opatřen krátkým vlastnoručně psaným veršem.
 
K zakoupení v Polí5 a v Brně v Admira CZ nebo skrze ezt@christiania.cz.
 
 
 
Ukázky z Trigonu:
 
/ze sbírky Lidé a ti druzí/
 
ŠAMAN
 
HLASU KRAJINY
NASLOUCHÁŠ
 
VELKÉ MATCE
ZEMI
TELEPATICKÉ TETHA
VLNY
 
CHRAŇ ROD
KTERÝ SI USTLAL
NA ZÓNĚ
SMRTI
 
TANCUJ A BUBNUJ
V RYTMU DECHU ZEMĚ
 
ŠAMANE
ŠAMANE
MANTRY ZPÍVEJ
VESMÍRNÉHO OTCE
UCTÍVEJ
 
HEJ–HOU
HYÁÁ–HOU
HYÁÁ–HOU
ÓMMMMM...
 
PŘES TANČÍCÍ SVĚTLA
STRÁŽCŮ PRAHU
DUŠE MRTVÝCH
DO SVĚTLA
ODVÁDĚJ
 
DUCH PŘEDKŮ
V TOBĚ
ZAKOŘENĚN
KÁNON CHRÁMU PŘÍRODY
STŘEŽEN
 
RITUÁLEM TRANSU
NAPOJEN NA SILOČARY SVĚTA
DIMENSEMI
PROCHÁZEJ
 
HEJ–HOU
HYÁÁ–HOU
HYÁÁ–HOU
ÓMMMMM...
 
ŠAMANE
ŠAMANE
PÍSNÍ JESKYŇ
NITROOKA AMULETEM
ČISTI
TEMNÝ BOD
 
NEDOBŘE
TOBĚ
DÉMONE
 
ŠAMANE
ŠAMANE
OCHRAŇUJ
SVŮJ
ROD
 
HEJ–HOU
HYÁÁ–HOU
HYÁÁ–HOU
ÓMMMMM...
 
/ze sbírky Uranový doly/
 
 
AŽ VYVRTÁME HOLUBY Z NOSŮ
AŽ ZBAVÍME SE HLENŮ – ŠLEMŮ
AŽ ZKROTÍME OCEÁNY
AŽ VYKÁCÍME AMAZONSKÝ LESY
AŽ PORUČÍME ZEMI – VODĚ – OHNI – VZDUCHU
PAK BUDE SYMETRICKÝ RÁJ
ROZPARCELOVANÁ ZEM – CELÝ KRAJ
 
ROK 2056 – VYHUBENI RACCI
ROK 2073 – VYMŘELY KOBYLKY
ROK 2091 – VYHLAZENY MOUCHY
ROK 2118 – VYMÝCENI POTKANI
HURÁ! – KONEČNĚ JSEM TADY SÁM
 
V ROPNÉ JÁMĚ
JEN PONUŘE PLÁ
OBRYS SATANA
V LIDSKÉM ROUŠE
 
VZPOMÍNKA V SLZE SKELNÉHO OKA
VIRTUÁLNÍ LESNÍ SITATUNGY
 
VÍTĚZNÝ JEKOT SKŘETA
NA PEKELNÉM TRŮNU
OBKLOPENÉM AUREOLOU
CHIMÉROVÝCH VARHANŮ
BLIKAJÍCÍCH COMPIŮTRŮ
 
VIVAT – HOMO DEGENERATUS
ROZLOŽENÝ CORPUS
V HOLÝCH PLÁNÍCH SERENGETI
MYŠLENKO – IDEO, KDE JSI
TY!
 
ZBYL JEN ZMRZAČENÝ SKŘET
V SÍNÍCH INDUSTRIÁLNÍ TECHNIKY
NA TABLETU HŘEB
TOHO, JENŽ TRNOVOU KORUNU MÁ
 
Z OCEÁNŮ JEHO KRVE
SNAD POVSTANE NOVÝ ŽIVOT
BEZ CLONŮ – VIRTUÁLNÍCH LŽÍ
MASTURBACÍ – INFORMACÍ
KVETE BÍLÝ KALICH Z KOSTÍ
MUTANTA
 
CO ZAPOMNĚL
ŽE MYŠLENKA JE I V LETU
MOTÝLÍCH KŘÍDEL
 
AŽ SE VRÁTÍ VČELY
AŽ PŘILETÍ ZPĚVNÍ PRÁCI
AŽ SE ROZDROLÍ VIRTUÁLNÍ CHRÁMY
AŽ SRDCE BUDOU VÁT
NA PROUDECH TELEPATIE
 
PAK TEPRVE BUDE KLID A MÍR
   BUDE DOBŘE
 
 
/z první části sbírky Už/  
 
SVATÁ MILOSLAVA
 
DĚKUJI ZA SVĚTLO
LOUČE
KTERÉ JSI MI NA PĚT ROKŮ
DALA
DĚKUJI ZA NĚŽNOST POHLEDŮ
VEČERNÍCH LESŮ
V NICHŽ JSME SE MILOVALI
 
DĚKUJI ZA INTIMITU DUŠE
KTEROU JSME SI NA MECHU –
JEHLIČÍ OČIMA SLIBOVALI
 
DĚKUJI ZA RADOST – PŘÁTELSTVÍ
DŮVĚRNÝ SYMBOL SRDCE
KTERÉ JSI MI DAROVALA
 
DĚKUJI ZA SYNA, KTERÉHO
JSI BEZE MNE VYCHOVALA
 
DĚKUJI ZA ŽENU MILOSTI
V JEJÍŽ BEZČASÉ
NÁRUČI NIRVÁNY
JSI ZE MNE MUŽE UDĚLALA
 
DĚKUJI, ŽE JSI PRO MNE
NÁPĚVEM LÁSKY
IDEÁLEM BOŽSKÉ EVY BYLA
 
DĚKUJI, ŽE JSI MI
POSLÉZE OSUDEM DUŠÍ
SAMA ODLETĚLA
 
DĚKUJI, MILUŠKO
ŽE JSI MNE MILOVALA
PODKOVU ŠTĚSTÍ DOMOVA
UCHOVALA
V DUŠI SVÉ UTKAL JSEM TI
SOCHU Z ROSY
HVĚZDNÉHO PRACHU
VZPOMÍNKOU
NA SVATOU MILOSLAVU
 
JSEM SVOBODEN
    ŠŤASTEN
   A SÁM
POKŘTĚN
PRAMENEM
ÚTĚCHY
ODPUŠTĚNÍ
 
NEBOŤ
JE JEN
JEDNA
LÁSKA
TA PRAVÁ
PRO OHEŇ
OČÍ
PROMÉTHEA
 
 
/z druhé části sbírky Už/    
 
 
ZEPŘEDU
ZEZADU
ZE STRANY
NA ŽOKEJKU
 
V ZÁPLAVĚ SUBSTÁTU
VAGINÁLNÍ MAJITELKY
 
OTROKEM VÁŠNÍ
PŘIKOVÁN K RODIDLŮM
ZDUŘENÝM HROZNÍŠEM
PROKOPÁVÁM SRDCEVZDECHY
 
ROZDÍRÁM SVĚDOMÍ
NA ATOMOVÉ SVĚTLA BLECHY
 
SKÁČOU TI PULCI
V NABIJÁKU
 
UŽ NEMOHU
ZALEPTÁN RYBINOU
VYDÁN NAPOSPAS
SVĚDOMÍ KLÁTIFÓGLA
 
AVE, TY STAREJ STRHANEJ PTÁKU
   MIZÍCÍ V ÚTROBÁCH
   PIČUCHADLA
 
UŽ – ZEMŘELA
      LÁSKA V DLANÍCH
      PRIBINÁKA
UŽ! UŽ! UŽ!
UŽ –     LEZOU
      OČI Z DŮLKŮ VEN
UŽ –     NEPOPADÁM DECHU
UŽ –     DRNČÍCÍM VRTÁKEM
      KROPÍM ZVLHLOU ZEM
 
UŽ – SE TI NEVRÁTÍM
        TY MÁ KLITORISNÍ
        MODLITBO PŘED SPANÍM
 
UŽ – HLEDÁM
        JEN ÚTĚCHU
        V NÁRUČÍ SVÉ
        MATKY
 
UŽ – JE TU
        SODOMA ATAVISMU JEN
 
UŽ!
        NEBO JEŠTĚ
UŽ RADĚJI
        NE?
 
HOŠI PŘECE NEPLÁČOU