Umělecký projekt Theatrum Mundi hledá dobrovolníky

Staňte se součástí uměleckého projektu! Setkejte se se známými uměleckými osobnostmi, navštivte prostory, ateliéry a zákoutí galerie Karlín Studios. Poznejte na vlastní kůži současné umění! Zažijte nevšední odpoledne!

Kdy? Kdo? Kde?
Jedná se o jednorázovou akci v sobotu 23.7.2016 od 15-21h.
Akci bude předcházet společná informativní schůzka cca na hodinu na začátku července.

Jmenujeme se Darina Alster a Jana Orlová, pro galerii Karlín Studios jsme vytvořily umělecký projekt Theatrum Mundi. Jedná se o experiment s fenoménem kolektivní performance – skupina lidí jako živý organismus, jako mraveniště po vzoru Jana Amose Komenského. Výchozím vizuálním a funkčním elementem je přenosná divadelní točna, která tvoří srdce celé situace. Je zapojeno kolem třiceti performerů, kteří získávají instrukce různého stupně.

První skupinou jsou dobrovolníci, kteří odpoví na veřejnou výzvu, ti dostanou instrukce, co mají dělat (půjde o jednoduché pohyby, činnosti). Dále to budou studenti performance a příbuzných oborů, kteří budou mít zadání pouze přibližné, a nakonec vybraní performeři, kteří se budou pohybovat jak na točně, tak i volně v prostoru. Účastnit se budou také tanečníci, kteří budou tvořit dynamickou složku instalace.

Performující dobrovolníci svými pohyby připomínající činnost strojů v továrně by postupně opracovávali zdi galerie (vrtání, škrábání, malování, kopání, přibíjení věcí). Tanečníci by oproti tomu volně vláli kolem jako protiklad k sevřenosti „továrny“. Profesionální performeři by performovali všichni zároveň na točně.

Celou situaci bude snímat několik kamer včetně skrytých kamer reagujících na pohyb či umístěných na tělech performerů nebo dobrovolníků. Jednotlivé prvky skupinové performance ( jednorázová akce či cyklus akcí)budou později prezentovány jako videoinstalace v rámci výstavy.

Galerie Karlín Studios vznikla jako výstavní prostor a ateliéry umělců v roce 2005. Za dobu jejího fungování pod hlavičkou Futura projekt se zde prostřídala různá umělecká sdružení a vzniklo mnoho uměleckých děl. V září letošního roku 2016 bude prostor Karlín Studios srovnán se zemí díky developerskému projektu vzniku nových kanceláří. Více o galerii na webu http://www.futuraproject.cz/karlin-studios

S naší dosavadní tvorbou se blíže můžete seznámit na webech:
http://www.janaorlova.cz/
http://www.artlist.cz/darina-alster-5731/
http://darinaalster.tumblr.com/

Projekt Theatrum Mundi je jedním ze způsobů, jak se s prostorem galerie rozloučíme. Zároveň bude následná výstava pomyslným přenesením ducha místa do nového výstavního prostoru v Holešovicích na konci roku 2016.

Hledáme dobrovolníky nejrůznějšího věku od studentů přes pracující až po osoby důchodového věku. Jsme otevřeny všem, kteří chtějí svým umem a časem přispět k naší činnosti.

Co vše Vám může přinést dobrovolná činnost v našem projektu?
- Získáte nové znalosti i dovednosti
- Nové kontakty – seznámíte se se zajímavými lidmi
- Zažijete chod a provoz uměleckých ateliérů
- Vyzkoušíte si spolupráci s profesionálními herci, tanečníky a umělci
- Zažijete intenzivní zážitek kolektivní umělecké performance
- Můžete se zapojit do činností dle své chuti a časových možností

Co konkrétně můžete v rámci projektu Theatrum Mundi dělat?
Projektu Theatrum Mundi se můžete zúčastnit jako amatérský performer či asistent. Performanční akty se podobají běžným činnostem všedního dne. Konkrétní činnost navrhneme společně. V šesti hodinách trvání performance je vždy možno si odběhnout, dát si pauzu podle libosti.

Samotné akci bude předcházet skupinová schůzka na začátku července, kdy se blíže seznámíte s jasnou představou o projektu a kde vám navrhneme vaši činnost na základě rozhovoru s Vámi.
Několik nápadů na drobné performance: žena páře svetr, muž přibíjí papíry nebo knihy na zeď, někdo bouchá hřebíky do země po stovkách, je zde karetní kouzelník, lidé jako nábytek atd.
V rámci projektu Theatrum Mundi bude zajištěn catering: voda , čaj, káva a drobné pohoštění.

Jak se stát dobrovolníkem?
Stačí, když nám napíšete na emailovou adresu darina.alster@gmail.com a dále se domluvíme osobně.