V Zemi betonových ruin - sbírka na vydání knihy

 

Odpovědné redakční práce a sepsání úvodního slova knihy Jakuba Žida a Ondřeje Halásze „V Zemi betonových ruin“ se chopil dávný přítel, jeden z nejpovolanějších a v daném oboru nejzkušenějších, Dr. Jiří Ohlídal. Ilustrace na obálku a do textu má na starosti samotný Jakub Žid. Redakční práce, obálku, typografickou úpravu a sazbu exklusivními písmy ze Střešovické písmolijny Františka Štorma provádí EZT a kol.

A proto, aby všechna tahle práce nepřišla nazmar, v těchto dnech taktéž vyhlašujeme sbírku.


Věříme, že nás v tom přátelé a příznivci Jakuba Žida, Ondřeje Halásze, nakladatelství Ears&Wind Records, edice Lumen Aventini a všech Spodních proudů nenecháte.
Jako každý titul námi připravovaný a vydávaný, i V Zemi betonových ruin vychází bez jakýchkoliv oficiálních dotací či sponzorských darů.
Prosíme tedy všechny, kteří by do toho šli a zajímaly by vás jakékoliv další informace, aby nám napsali zprávu na emailovou adresu vzemibetonovychruin@email.cz anebo na facebookových stránkách knihy www.facebook.com/vzemibetonovychruin.
Každý, kdo přispěje částkou 200 CZK, si jeden výtisk knihy tímto způsobem předplatí.
To znamená, kdo přispěje částkou větší, obdrží počet výtisků v hodnotě svého příspěvku.
Kdo přispěje částkou menší si bude moci knihu opatřit za sumu, od které odečteme vámi darovanou částku.

Co se musí zaplatit: tiskařské a knihařské práce, redakční práce a práce redakčních spolupracovníků.
Předpokládané datum vydání je nejpozději v únoru 2018.
Předem děkujeme všem případným přispěvatelům.

S pozdravy, láskou a úctou,
autoři, redaktoři, nakladatel, edice a kolektiv.

www.spodniproudy.cz
www.facebook.com/vzemibetonovychruin
vzemibetonovychruin@email.cz