Varlén? Varlén!

Z Varléna se v krátké době bezpochyby stane kult. Ale co je to Varlén? Extrakce všední úzkosti, deník, komix, ironická drť, mystifikace, koláž, neptejte se po smyslu, čtěte pozorně, hodnoťte nelogicky- tedy jakýsi smysl to má, ale záleží na momentální náladě…

VarlénICo je to Varlén? Extrakce všední úzkosti, deník, komix, ironická drť, mystifikace, koláž, neptejte se po smyslu, čtěte pozorně, hodnoťte nelogicky- tedy jakýsi smysl to má, ale záleží na momentální náladě…

A obrázky - jen tak vystříhané z časopisů, archívů a reklamních letáků a k tomu starý dobrý centropen. Je to komix nebo poeticko-sexuální komplot? Je vulgární nebo geniální? Kdo je…Varlén? Prý má roztříštěnou identitu, mnohovrstevnatou, místy prosvítající osobnost. Varlén je něco jako TAO. Nebo varlata. Nebo Verlaine - protože je (také) básník a zpívá: „Co hledáte v příbězích? V těch střívcích vytažených z břicha chaosu? Snad klíč k nahodilému sledu fádních obrazů uplynulého? Co vaše sny? Ty maceráty halucinací a zmatených torz point? Co obří varny zla, děsu, přízračných cárů vidin a jen tak tak spoutaných deviací v lihovarech vašeho nevědomí? Příběh stvoří až smrt- rychle a pak dlouhý čas cizeluje…“

Na tom něco je, protože ve Varlénovi si možnou existenci příběhu často uvědomíme až na konci, který ale není koncem jako spíš výdechem před další várkou zběsilých obrazů, zároveň hravých a kritických, nadreálných a plných aluzí. Varlén je zkříženec romantické nostalgie a stále živého surrealismu ilustrující vnitřní život S.d.Ch., bizardní a nápaditý. Obrazové (i slovní) spojení moderního a starosvětského funguje jako spolehlivý postmoderní mix. I Když Varlén č. 3 už trochu upadá. Víc sprostých slov neznamená více zábavy…

VarlénIINa Varlénovi se mi nejvíc líbí, že je celý recyklovaný. Je vidět, že si S.d.Ch. rád vystřihuje. Trochu mi to připomíná školní léta, kdy jsem do učebnice němčiny vpisovala k ústům hrdinů bubliny se sprostým obsahem. Helena Vondráčková, žralok, Stalin, morčátko…a fantazie se rozbíhá.

S.d.Ch. je sice bystrý komentátor, nejlepší ale je, když se oprostí od aktuálních půtek a řeší věci nadčasové. Anebo když neřeší nic a jen tak se šťárá v nevědomí… Taková literatura je potřeba. Jinak bychom z těch odborných knih všichni zblbli. „Jste si stále jisti, že chcete všemu rozumět, být se vším srozuměni? Že chcete polykat jen ono - PŘÍBĚH?“
Varlén je tedy skutečně povinnou četbou. Kdo znáš Analogon, Burroughse nebo si pamatuješ svoje sny- neváhej.

Z Varléna se v krátké době bezpochyby stane kult. (Pokud se tak už nestalo a jsem jen nedostatečně informována…)

Jana Orlová (http://jana-o.blog.cz )

S.d.Ch. – Varlén No. 1.2.3.