Velká válka v Hólu

Pozvánka na dvoudenní festival věnovaný životu za Velké války, 
28.-29. února, centrum Hól (Železničářů 6, Praha 7). 
K potěše srdce zmateného výbuchy a rozrytého zákopy zahrají

 

Skrol Tábor Radosti – 
DoShaska! Schloss Tegal – 
Vyšehrad Eine Stunde Merzbauten – 
Angel Epilepsia AdonisDNABahratal
Sqare Alien Aids Dissent Odds Kapitán Ketamin – 
Limping Unicorn Dance Collective Gorale originale Pardubicensis Strakův pojízdný cirkus
Uncle Grasha's Flying Circus Karel Braun and The Black Magic

 

Hudba, divadlo, workshopy a další. Dva sály + venkovní scéna. FB událost zde.
Lístky na oba dny k dostání proti členskému příspěvku 350,- (k příspěvkům vizte níže)
v prodejně Rekomando-Polí5 a komunitním centru Hól.

 

Vběhli jsme do pole někteří na rozkaz, jiní že z těsné té jámy v zemi byli pažbou vyhnáni nebo že zápach dobrých jejich přátel byl jim už hodnou chvíli nesnesnesitelným. Kdož nerozběhli se a byvše zasypáni v té jámě, kam krátce po našem opuštění dopadla střela, nerozběhnou se již v pole a jsou na tom snad lépe než my nyní.

 

O čelním útoku však nemohlo býti řeči. Vyrazilo nás na stovky v nejrůznějších barvách a odění a bralo se to všechno jako prchající dav. Kdeže byla naše vojenská důstojnost! Křižovali jsme pole všemi směry, jako by každému jiný hlas byl našeptával kudy se brát, aby holou kůži zachránil.

 

Nedosti na tom vida, že z druhé strany též se valí jak propuštěný dým vojáčci podobní ve svých hadrech spíše strašákům, zastavil bych se mít v té chvíli jasnou hlavou a smál bych se hlasitěji než řev šrapnelu.

 

Obloha byla ostatně tichá a vše kolem jen konejšilo bezbranností. Co že jest již po válce? Ale říkejte to vojákům, kteří se v noci probouzejí hrůzou, že přišli o milovaného člověka nebo o končetiny, že je zaživa operují nebo že jim někdo ukradl masku a oni od plynu zajdou.

 

Běželi jsme tedy polem jako slepí a nohy se nám pletly jako řeč, kterou nelze již užíti k domluvě. Než padli jsme každý na tom poli ne od střel neb od nemoci, ale od vyčerpání tím urputným během bez cíle a když vyšlo slunce, každý se mohl dosytosti vynadívat, jak jsme zasyli.

 

 

// Akci pořádá Special sounds production pod záštitou Občanského sdružení Alternativa II, z. s. ve spolkovém kulturním prostoru Hól pro stávající i budoucí členy projektu. Členství nevyžaduje registraci, je zdarma a může být kdykoli ukončeno pouhým odevzdáním členské karty. Veškeré platby, které jsou v areálu Volnočasového centra Hól přijímány, jsou pouze ve formě doporučených členských příspěvků, které jsou použity na rozvoj Volnočasového centra Holešovice a na krytí provozních nákladů volnočasového centra. //