Hlavní strana | Academia

Černý Karel - Ze zámoří do Čech

Čokoláda, čaj a káva v raném novověku

Keynes John Maynard - Jsem liberál?

Bendová Eva,Hojda Zdeněk - Od práce k zábavě

Od práce k zábavě. Volný čas v české kultuře 19. století. Sociální a ekonomický vývoj a zejména postupující urbanizace přinášely po celé „dlouhé 19....

Haluzík Radan - MĚSTO NARUBY

Město nejsou jen stavby, ulice, náměstí, infrastruktura, zeleň a parky – tedy místa s jasnou funkcí –, ale i tisíce míst mezi nimi, která zdánlivě „k...

Jaklová Lenka - Iva Bittová

Padevět Jiří - Krvavý podzim 1938

Olšovský Miroslav - ANARCHIE A EVIDENCE

eseje o psaní a vidění

Deml Jakub - Zrození šlépějí

Dawkins Richard - ROZPLÉTÁNÍ DUHY

Dilas Milovan - NOVÁ TŘÍDA

Kraus Ivan - Muž za vlastním rohem

Majer Jiří - Kašpar Šternberk

Jaspers Karl - OTÁZKA VINY

Kuchař Jaroslav, Utěšený Slavomír (reds.) - Čeština všední i nevšední

Čtvrtý výběr jazykových koutků Čs. rozhlasu z dialektologie, frazeologie a onomastiky. Vydání 1972.

Aron Raymond - Opium intelektuálů

Goethe Johann Wolfgang - Faust

Christieová Agatha - Vlastní životopis

Vydání 1999. Přel. Marta Staňková.

Kraus Ivan - Vedlejší nebe

Škoda Eduard - Pražský chodec vypráví... II

Fischer Jan, Fischer Ondřej - Pražské mosty

Vydání 1985.