Warning: Undefined array key "sleva" in /www/doc/www.polipet.cz/www/index.php on line 197
Poli5 | Jan Laichter
Hlavní strana | Jan Laichter

  Němcová B. - Karla

  Ovidius - Proměny

  Homéros - Ilias

  Vergilius - Aeneis

  Karel IV - Vlastní životopis

  Platon - Faidros

  Swinnerton F. A. - Čistá žena

  kol. - Česká mysl. Ročník IV

  Babák Edvard - Tělověda

  Krejčí Fr. - Positivní etika

  Walters H. B. - Řecké umění

  Erben K. J. - České pohádky

  Jakubec Jan - Dějiny literatury české I. a II.

  Dva svazky. Bez přebalu.

  Müller-Freienfels Richard - Psychologie přítomnosti

  Vydání 1937. Přel. Robert Konečný.

  Haller Jiří (ed.) - Vrchlický-Machar. Epopeje lidstva

  Volné listy. Vydání 1937.