Hlavní strana | Oikoymenh

Patočka Jan - Věčnost a dějinnost

Ve studii z pozůstalosti Věčnost a dějinnost zkoumá Jan Patočka různé moderní koncepce člověka a zároveň formuluje svou vlastní filosofickou pozici....

PomFil edice - Kosmos a živly

Patočka Jan - Komeniologické studie II.

Leibniz Gottfried Wilhelm - Theodicea

Platón - Filebos

Aristotelés - Metafyzika A

Platón - Faidros

Platón - POLITIKOS

Popper Karl R. - BÍDA HISTORICISMU

Aristotelés - KATEGORIE

Arendtová Hannah - Život ducha I

Platón - Listy